Zgłoszenie serwisowe

Formularz zgłoszenia serwisowego:

Priorytet zgłoszenia serwisowego*

Wysoki !!!ŚredniNiski

Imię i nazwisko*

Telefon kontaktowy*

Adres e-mail

Adres:

Ulica/ miejscowość, numer budynku/ lokalu*

Kod pocztowy*

Miasto/ gmina*

Typ kolektora:
płaskipróżniowy

Producent/ model kolektora:

Opis usterki/ awarii*

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane